Kalite Politikamız

Ana Sayfa > Hakkımızda

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
 • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 45001:2018 standardı gereği iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri noksansız olarak bulundurmak,
 • Çalışanların yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara riayet etmelerini takip ve kontrol etmek,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlamak,
 • Faaliyetler sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermek,
 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek,
 • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapmak ve üst yönetimce gözden geçirmek,
 • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
 • “Hiçbir iş çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle hareket etmek,için yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.