Tarihçe

HG İnşaat Makina ve Turizm Yatırımları A.Ş. 1998 yılında kurulmuş ve o tarihten beri resmi kuruluş konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

 


Detay

Vizyonumuz-Misyonumuz

Vizyonumuz;

HG İnşaat Makina A.Ş. her zaman maddi sorumluluklarının bilincinde, çevreye duyarlı, insan faktörüne saygılı, çalıştığı bütün kişi ve kuruluşlar ile olumlu ilişkilerini koruyan, müşterileri için teknolojik, ekonomik çözümler öneren ve üreten bir kuruluştur.

Her çeşit çalışma sırasında müşteri isteklerinin dikkate alınması, olabilecek aksaklıklar için müşterilerin uyarılması, kaliteli ve geleceğe yönelik uygulamaların seçilmesi, müşteri memnuniyeti için gerekli mühendislik ve ekonomik gereklerin yerine getirilmesi ile devreye alma ve işletme sürecine problemsiz geçişi sağlanmaktadır.

İnsanlığın doğası gereği yenilenme ihtiyacına paralel, prensip ve uygulamaları ile örnek olan, taahhütlerini yerine getiren, müşterileri ile olumlu ilişkilerini koruyan, çevreye ve insanan saygılı, gelecekte var olan bir şirket olmaktır.

Misyonumuz;

Endüstriyel tesislerim teknolojik seviyelerine uygun projelerinin hazırlanması, yerli imalatlarının yapılması, ithal veya yerli teminlerin yapılması, ithal veya yerli ekipmanların montajları ile izolasyon ve kaplama işlerinin yapılarak devreye alınması, işletilmesi ve bakım onarım faaliyetleri özel çalışma konularıdır.

Yerli-yabancı işbirliği yapılan firmalar ile düzenli organizasyonlar müşterilerimiz için zamanında kaliteli ve ekonomik çözümler sağlanması yanında kapasitenin esnekliği sağlanmaktadır.

 

 


Detay

ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği kalite politikamız;

 • Gelişen ve güncel teknolojileri kullanmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek ürün kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri beklentilerini aşan bir üretim gerçekleştirmek,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir firma olmak,
 • Politikamız doğrultusunda kalite hedeflerimize ulaşmak için kalite anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
 • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmak,
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine verdiğimiz hizmet kalitesi ile katkıda bulunmak,
 • Müşteri memnuniyetini, çalışan memnuniyeti ve hizmet kalitemiz ile sağlamak,
 • Süreç ve yönetimde sistem yaklaşımı ile, maksimum iletişim ve verimliliği sağlamak,
 • Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve çalışan ile tedarikçileri katarak  etkin karar verme mekanizmasını sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile, tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak, için yönetim olarak kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda, ISO 45001:2018 standardı gereği iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve gereçleri noksansız olarak bulundurmak,
 • Çalışanların yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara riayet etmelerini takip ve kontrol etmek,
 • Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymak,
 • Tüm faaliyetlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlamak,
 • Faaliyetler sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirmek ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermek,
 • Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek,
 • Sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç tetkikler ile performans ölçümü yapmak ve üst yönetimce gözden geçirmek,
 • Politkamız doğrultusunda çalışanlarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
 • “Hiçbir iş çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle hareket etmek, için yönetim olarak iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı taahhüt ederiz.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 14001:2015 standardı gereği çevre politikamız;

 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
 • Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
 • Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.

 


Detay

Doğru yerde, tam zamanda, doğru projeler.

Bizden Haberler

Kardemir A.Ş.'de yaptığımız işler tüm hızıyla devam etmekte

Kardemir A.Ş.'de yaptığımız işler tüm hızıyla devam etmekte

Karabük'te bulunan Kardemir A.Ş.'de, Haziran ayında 4. Yüksek Fırını yenilemekte olan şirketimiz, çelikhanede ise 2 nolu Konverter kapasite artırımına yönelik yatırımlarını sürdürmektedir.

Sitemiz yenileniyor!

Sitemiz yenileniyor!

Sayfamız, size daha doğru bilgi vermek amacıyla tekrar yapılandırılmaktadır. En yakın zamanda hizmete girecektir...